تلفنهای ضروری

تلفن های ضروری

حوزه ریاست : 32836132 - 056

حوزه آموزش: 38 و 32836137 - 056

حوزه مالی : 38 و 32836137 - 056

حوزه پژوهش: 32836142 - 056

تلفن گویا : 31 و ۳۲۸۳۶۱29- 056

اوقات شرعي به افق طبس

پنج شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

۲۳ جمادی الثانیة ۱۴۴۳ قمري

۲۷ ژانويه ۲۰۲۲ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۷
طلوع آفتاب ۰۶ : ۴۲
اذان ظهر ۱۱ : ۵۵
غروب آفتاب ۱۷ : ۰۸
اذان مغرب ۱۷ : ۲۷
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۳
انتخاب شهر